Lid worden van VNO-NCW Midden

VNO-NCW Midden is een van de vijf krachtige regionale verenigingen van VNO-NCW. Wij maken ons sterk voor een optimaal ondernemers- en vestigingsklimaat in Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht en zorgen ervoor dat de stem van ondernemers te horen is in de regionale economie. Ondernemers ontmoeten elkaar in de regio en staan aan de basis van veel projecten voor nieuw en duurzaam ondernemerschap.

Kosten

De contributie voor een lidmaatschap bedraagt in 2019 € 700,- per heel kalenderjaar.

Bij aangaan van het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar wordt de contributie naar rato berekend.